RegTid ©  Knud Rasmussen  22 88 99 77 - kode2109@hotmail.com

Tidsregistrering designet til offentlige myndigheder

RegTid

Tidsregistrering


Mere detaljeret beskrivelse


Generelt

Programmet bruges til at registrere den tid medarbejderne bruger på de forskellige opgaver.
Opgaverne kan knyttes til politiske mål.

Opgaverne kan knyttes til de enkelte ledere og til organisatoriske niveauer.

På ethvert tidspunkt kan der trækkes rapporter med statistikker m.m. for valgte perioder.
Opgaverne ligger i op til tre niveauer (4): Hovedopgaver, Delopgaver og Underopgaver

(U-Underopgaver. Underopgaver kan opdeles, så der kan føres forskellig type af tid samme dag på samme Underopgave. Se billede nedenfor…)

Der kan planlægges tidsforbrug på Hovedopgaver og Delopgaver
Medarbejderne knyttes til de Delopgaver, de skal registrere tid på. Der kan planlægges tidsforbrug for medarbejderne på de enkelte Delopgaver.

Fleksibelt

Programmet kan bruges meget enkelt med få opgaver og ingen planlagt tid på opgaver og medarbejdere.
Hen ad vejen kan der indføres flere detaljer, men den enkle opstart gør det nemmere at sælge systemet til medarbejderne fra starten. Der skal kun bruge ganske lidt tid på systemet i det daglige.
 

Brugervenligt

I det hele taget er programmet gjort meget brugervenligt. Gennem udviklingen siden 2002 er brugernes ønsker til funktionalitet prioriteret meget højt. I praksis oplever brugerne den daglige brug af programmet som nem og smart uden irriterende uhensigtsmæssigheder.

Prisbillig

Prissætningen af programmet er enkel. Der betales en licens pr. bruger én gang for alle. Ingen årlig udgift. Hvis der ønskes konsulentbistand eller tilretninger betales en lav timepris - ca. halv pris i forhold til gennemsnitlig pris for programmørtimer.

Tilføjelser og forbedringer er for alle

Tilføjelser og forbedringer, der laves for den ene kunde, er til rådighed for de øvrige kunder uden beregning.

D.v.s. At hvis én kunde betaler for forbedringer eller tilføjelser til programmet, så tilbydes de øvrige kunder ændringerne vederlagsfrit. Dog skal medgået tid til implementering på de øvrige kunders installation betales med timeprisen.


Individuel

Gennem tiden er der sket en del individuelle tilretninger til kunderne. Hvilke udgaver, der bruges i de enkelte installationer, styres af en systemtabel i databasen, hvor man kan vælge de forskellige tilretninger til og fra. 

Rapporter-statistik

Udtræk fra systemet til brug for ledelsen er udviklet gennem tiden med en række standardrapporter med fælles behov.
Der ud over er det meget enkelt at tilføje rapporter med indhold efter individuelle ønsker.
Endelig kan der udtrækkes data til efterfølgende behandling i regneark eller import i brugernes foretrukne værktøjer til dataanalyse.
Dataudtræk kan også defineres med henblik på import i andre systemer.