RegTid ©  Knud Rasmussen  22 88 99 77 - kode2109@hotmail.com

Tidsregistrering designet til offentlige myndigheder

RegTid

TidsregistreringByggesager

Byggesager er designet specielt for at man kan føre timer på forskellige typer opgaver i forbindelse med en byggesag.

Efterfølgende skrives der fakturaer ud på den del af sagsbehandlingen, der er gebyrpligtig.

De forskellige typer tidsregistrering kunne være: